На допомогу організації читацького клубу за інтересами в бібліотеці

          В останні роки суттєво змінилася роль бібліотек в суспільстві. У зв'язку з цим значно зросла дозвіллева діяльність бібліотек, яка є різноманітною, цікавою, пізнавальною і ненав'язливою. Саме тому, такі творчі аматорські об'єднання читачів, як клуби за інтересами  міцно увійшли в практику бібліотечної роботи.

          Клуб створюють для того, щоб задовольнити духовні потреби, розвинути природні задатки та здібності, реалізувати різноманітні інтереси та творчий потенціал особистості. Ознаками клубу називають: стабільний склад учасників, наявність спільної діяльності на основі спільного інтересу, вільний вибір занять, оформленість групи, регулярність зустрічей тощо. Клубом вважається тільки таке об’єднання, у якому вільна колективна діяльність людей має суспільно важливий характер, не є асоціальною.

      Поряд з поняттям «клуб» також використовують поняття «Клуб за інтересами», «об’єднання любителів», «»читацьке об’єднання», «Творче об’єднання». «Об’єднання» в сутності означає той же клуб, але з більш складною та функціональною структурою. Додавання слів «любительський» або «за інтересами» свідчить про те, що в основі лежать інтерес особи до будь-чого, його захоплення, покликання, здібності, закладений у ній творчий потенціал.

За напрямом клуби поділяються таким чином:

- суспільно-політичні / по вивченню правових знань, історії та ін./;

- виробничо-технічні / технічної творчості, винахідників, моделювання, конструювання та ін./

- природничі /любителів астрономії, географії, подорожей,  краєзнавців, тощо/;

- художньо-мистецькі /любителів музики, театру, кіно, літератури, живопису, прикладного мистецтва, та ін./;

Можна виділити клуби, створені на основі вікових інтересів якої-небудь однорідної групи:

вікової /підлітків, дітей, літніх людей/

соціальної /воїнів-ветеранів, молодої сім’ї/;

професійної /лікарів, вчителів та ін./;

за ознакою статі /жіночі, клуби дівчат, юнаків/.

В основі різних клубів лежить певна зацікавленість людей, їх захоплення, покликання. Читачі об’єднуються в клуби за різними інтересами та захопленнями, але інтерес до книги є спільним і важливим для них елементом. Одна з причин успішності та популярності клубу - правильний вибір його тематичної спрямованості. Для цього потрібно спочатку визначитися, для якої категорії читачів ви хочете створити клуб, потім за допомогою спостережень, індивідуальних бесід з'ясувати інтереси цієї групи читачів, і відповідно до виявлених інтересів - визначити профіль клубу.

 

 

Організаційна структура клубу за інтересами складається з кількох компонентів: керівник, рада  клубу,  члени клубу.

Керівник - він же організатор клубу, тобто організовує всю його роботу. В основному керівником є бібліотекар, який має ставити собі  завдання сприяти пізнавальній активності членів клубу.

Рада (актив) - основний орган самоврядування клубу, який включає 3-5 найбільш активних його учасників. Він приймає рішення та організовує їх виконання. Кожен учасник ради веде певну ділянку діяльності клубу, або виконує конкретні завдання з організації та проведення заходів.

Члени клубу - його основне, найбільш активне ядро (10-20 чоловік). Саме вони беруть участь у розробці та здійсненні заходів.

 

Існує декілька етапів створення клубів за інтересами:

Перший етап - прийняття рішення про створення клубу. Ініціатива може виходити як від читачів, так і від бібліотекарів. Читацька ініціатива, звичайно, досить позитивна і бажана, однак, як показує практика, найчастіше ініціатором створення клубів за інтересами є працівники бібліотек. Творчий бібліотекар зуміє організувати діяльність клубу так, щоб він став цікавим, бажаним місцем проведення вільного часу для читачів.

Другій етап - виявлення та залучення читачів до діяльності клубу. Необхідно зібрати якомога більше побажань читачів, вивчити їх інтереси, щоб найбільшою мірою відповідати їх очікуванням.

Третій етап - розробка символіки та атрибутики. З сучасних позицій її можна і потрібно розглядати як частину реклами. Можна розробити емблему клубу, його девіз, значок, навіть гімн. Бібліотеки часто   оголошують конкурси з призами за найкращий проект. Вважається, що наявність символіки, атрибутики дозволяє відчувати себе членом якоїсь спільноти, сприяє згуртуванню групи.

Четвертий етап - вибір органів самоврядування - керівника, активу, членів клубу.

          П’ятий етап - розробка основних форм засідань клубу.

Шостий етап - популяризація літератури, стимулювання читацької та пізнавальної діяльності. Це обов'язкова умова функціонування бібліотечних клубів за інтересами - те, що визначає його специфіку.

 

 

 

  Клуб за інтересами повинен мати свою документацію:

- Статут (положення). Основоположний документ клубу. Статут, як правило, починається з епіграфа, що може бути гаслом і девізом. У ньому прописані всі основні сторони організації та діяльності клубу: найменування, ким організований, де і для кого; цілі і завдання; права та обов'язки членів; створення клубу і органи самоврядування; структура клубу.

Примірна схема статуту народознавчого клубу "Калина"

Загальні положення:

Клуб за інтересами "Калина" створений в ­­____ році при __________________бібліотеці. Це об’єднання різних за віком людей з спільними інтересами. Клуб "Калина" працює на добровільній основі за чітко визначеним планом конкретних дій. Клуб не є політичним. В його основі глибоке вивчення народознавства, розвиток здібностей, поєднання зусиль для добрих і корисних справ. ; Основна увага приділяється глибокому вивченню народознавства. Спрямовує свої зусилля для вивчення та збереження історії українського народу, народних традицій, оберегів, побуту й народнопісенної творчості, що вироблялись протягом багатьох віків.

Головною метою клубу є:

популяризація книги та бібліотеки, пошукова та краєзнавча робота з історії звичаїв і традицій краю, розвиток літературознавчих та літературно-поетичних, естетичних знань та смаків, змістовного і цікавого дозвілля дітей.

 • в клубі не обмежується віком, соціальним положенням, відношенням до релігії. Вищим органом самоврядування в клубі є рада клубу.

Мета та основні завдання:

Клуб "Калина" створений на добровільній основі. Своєю метою визначає захист прав та інтересів всіх своїх членів, спрямовує свої зусилля для вивчення та збереження народних традицій, оберегів, історії нашого села, фольклору нашого регіону та інших добрих справ.

Керується у своїй діяльності такими законами:

- єдність слова і діла;

- честі і совісті;

- турботи і милосердя;
- дружби і товаришування.


Права і обов’язки членів клубу:

1. Членом клубу може бути кожен, хто:
- цікавиться роботою бібліотеки;
- є читачем бібліотеки;

2. Прийом в члени клубу проводиться рішенням засідання ради клубу при бажанні вступаючого.

3. Члени клубу зобов’язані:
- брати активну участь у роботі клубу;
- виконувати рішення ради;

- активно пропагувати клуб і залучати до роботи в ньому інших товаришів.

4. Члени клубу мають право:
- виступати на засіданнях клубу з оглядами, обміном думок;
- першочергово користуватися новинками фонду;
- обирати і бути обраним в керівні органи клубу.

 

Зміст роботи:

- Головним змістом роботи клубу є популяризація літератури з народознавства, історії рідного краю, його культури

- Проведення заходів з пропаганди даної теми;

- Організація та проведення зустрічей з цікавими людьми і старожилами, народними умільцями;

- Організація книжково-ілюстративних виставок за темами засідань;

- Сприяння в проведенні змістовного дозвілля жителів села.

Важливу роль у становленні колективу клубу, в першу чергу, дитячого, юнацького відіграють різноманітні традиції, ритуали, атрибутика. Вони сприяють згуртуванню колективу, роблять життя клубу більш яскравим, емоційним. Знайти красиву, ідейно цінну традицію - справа непроста, вона потребує творчого підходу, великої майстерності.

Багато з клубів мають цікаві традиції. Наприклад, урочистий прийом до членів клубу; вша­нування найбільш активних учасників; святкування днів народження, пам’ятних подій в житті колективу, спільні поїздки, екскурсії, ведення літопису клубу.

Атрибути клубу: девіз, емблема, гімн /пісня/,  значок, спеціальна форма учасників або однакові аксесуари /хустка, шарф та ін./ - по можливості. Атрибути клубу дисциплінують та організують членів клубу, розвивають почуття товариськості та взаємодопомоги, роб­лять його оригінальним та неповторним, привносять елементи гри, що імпонує перш за все дітям, підліткам. Практика свідчить, що їх використання в роботі допомагає створенню своєрідної творчої атмосфери, формуванню внутрішніх традицій і ритуалів клубу. Тому дуже важливо до їх розробки залучити всіх учасників.

       Паспорт клубу за інтересами є також не менш важливим документом. Він потрібен як і положення чи статут.

 

Паспорт клубу за інтересами ( приблизна схема)

          Назва клубу: ____________________________________________________

Адреса: ________________________________________________________

На базі , якого установи створений _________________________________

Рік створення ___________________________________________________

Де проводяться засідання_________________________________________

Характер об’єднання_____________________________________________

Цілі об’єднання__________________________________________________

Традиції________________________________________________________

Регулярність  проведення засідань________________________________

Кількість членів клубу: ___________________________________________

 

План роботи є важливим документом клубу, де вказуються назва заходів, термін виконання, відповідальні особи.

 

Орієнтовна схема плану роботи Клубу

 

Термін проведення

Форма та назва

заходу

Відповідальний

Січень

 

 

 

Примірна форма ведення списку членів Клубу

 

П І Б

Рік

народження

Місце

навчання

Місце

роботи

Адреса,

телефон

Відповідальний

за ___________

           Особлива роль клубів полягає в організації інтелектуального спілкування, виробленні навичок громадської діяльності, в наданні мож­ливості емоційного розкріпачення, психологічної розрядки. Для молодих читачів клуби за інтересами особливо корисні тим, що сприяють розкриттю та формуванню особистості, створюють умови для самовираження та самоутвердження.

        Хоч читачі об’єднуються в клуби за певними інтереса­ми та захопленнями, інтерес до книги є спільним і важливим для них елементом. Книга в клубі за інтересами є джерелом різноманітної інформації з усіх напрямів людської діяльності і в той же час є засобом задоволенням різних культурних запитів. До того ж, діяльність клубу дозволяє бібліотеці прищепити читачам смак до читання, до самоосвіти, розширити бібліотечно-бібліографічні знання. Клуби популярні серед читачів саме тому, що дають змогу поділитися думками про прочитане, про те, що хвилює найбільше, поспілкуватися з однодумцями. Саме тому на засіданнях клубу перевага віддається активним формам спілкування: колективним обговоренням, диспутам і дискусіям.

      Такі форми допомагають глибше засвоїти прочитане, вчать оцінювати його і, таким чином, формують і розвивають читацькі інтереси учасників клубу, підвищують культуру читання, куль­туру мови.

     Клуби за інтересами створюються там, де для цього є не­обхідні умови. Перш за все - бажання людей об’єднатися на основі спільних інтересів. Тому головне на першому етапі «виявити спільні інтереси учасників, сформувати певну групу людей, у якої є реальна потреба у відповідній діяльності в рамках клубу.

    Також важливим є вибір яскравої назви клубу та його девізу, які б влучно розкривали мету читацького об’єднання. Для прикладу можна виділити такі назви:

 • літературні клуби – «Світоч», «Гроно», «Літературні проліски», «Ліра», «Поетичні вихідні», «Струни душі», «Прометей»

 

 • клуби для молодших читачів - «Книголюбчик», «Золотий ключик», «Посмішка», «Буратіно», «Рукавичка», «Питайлик», «Книгочитограйка», «Пограйко, почитайко»

 

 • клуби для жінок - «Вогник», «Надія», «Чарівна мить», «Я – мама», «Господарочка», «Гармонія», «Порадниця», «Намисто»

 

 • молодіжні клуби - «Романтик», «Афродіта», «Академія вічливих наук», «Юна леді», «Довіра», «Юність»

- клуби рукоділля -  «Чарівні пальчики», «Фантазія + творчість», «Творчі долоні», «Бджілка» «Чарівний клубок», «Рукодільниця», «Перлина»

 

 • клуби для людей похилого віку -  «Золота осінь», «Недільна світлиця», «Супербабуся», «Клуб активних пенсіонерів», «Друга молодість», «Нестаріючі серця»

Девізи клубів:

„Якщо ти хочеш пізнати і змінити світ – почни з себе !”

„До зірок духовності йду й друзів за собою я веду”

„Спілкуймось, цікаво відпочиваймо, радіймо гармонії життя !”

«Вмієш сам – передай іншому»

«Книги дружать з дітворою, полюби їх у житті і улюблені герої будуть друзями в путі !”

«Сьогодні знай більше, ніж вчора»

«До рідного краю любов’ю горіти і користь приносити рідній землі»

 «Вчися бачити, чути й відчувати серцем»

«Лови миті щастя й не шукай його дуже далеко: воно поруч!»

«Розкажи мені - я не забуду, покажи - запам’ятаю, зацікав мене -  і я навчуся.»

«Кожна жінка – перлина»

«Розгортаю життя, як сувій полотна. Все життя у шитті і шиття, як життя»

" До біди доріг багато, від біди хто знає? Як себе уберегти, книга нас навчає "

«Любіть тваринку і травинку, і сонце завтрашнього дня».

"З криниці пам'яті черпаємо любов до рідного краю"

            Впровадження нових традицій і ритуалів потребує знання історії клубу. Поточна докумен­тація, плани засідань,  альбоми фотографій,  підбірки газетних публікацій про клуб - все це допоможе створити багатий архів. Ці матеріали можна використати на підсумкових засіданнях в кінці року або ювілейних засіданнях клубу.

          Позитивним плюсом є створення куточків, стендів про цікаві події та заходи клубу. На них можуть бути представлені фотографії засідань, вироби рукоділля учасників клубу, план роботи на рік, яскраво все оформивши під назвою та девізом. Все це є гарною рекламою клубу і привертають до нього нових членів.

           На підсумкових заняттях доцільно обговорити роботу клубу в наступному році, враховуючи інтереси та побажання їх членів. Діяльність клубу обов’язково відображається у річному плані і річному текстовому звіті бібліотеки. Всю документацію клубу зберігати в окремій папці. При плануванні роботи в клубі чітко дотримуватися його тематичної спрямованості.

        Можна провести анкетування серед членів клубу і одержати відповіді на питання:

- Засідання, яке сподобалось Вам більш за все? Чому?

- Що нового, цікавого та корисного для себе Ви одержали на засіданнях клубу?

- Які питання Ви хотіли б порушити на майбутніх засідан­нях клубу?

- Ваші побажання та пропозиції щодо удосконалення роботи клубу.

Деякі поради для тих, хто бажає створити клуб при бібліотеці

    Керівник клубу повинен мати чіткий план дій, дотримуватися графіку проведення засідань, не переносити та не скасовувати зустрічі без поважних причин. За декілька днів до засідання клубу слід розмістити його анонс на сайті бібліотеки, у соціальних мережах; зробити смс-розсилку з нагадуванням теми засідання та часу проведення. Але ще краще, як показує досвід, зателефонувати членам клубу, проявити до них особистий інтерес та запросити на засідання. Так керівник клубу відразу розумітиме настрої, обставини членів клубу та більше розумітиме, скільки людей прийде на чергове засідання.

      Треба пам’ятати, що успішна клубна діяльність великою мірою залежить від особистісних якостей керівника клубу, серед яких: ерудиція, привітність, тактовність, організаторські здібності тощо. На спілкування значно мірою впливають такі якості бібліотекаря, як люб’язність, доброзичливість, терплячість, вміння орієнтуватися в ситуації, що змінюється тощо. Він повинен бути добрим комунікатором.

      Керівник клубу повинен вміти налагоджувати контакти з аудиторією, глибоко і детально знати її соціально-психологічні особливості, систематично вивчати ефективність зробленого.

      Варто пам’ятати, що робота з людьми – це сфера підвищеного ризику та найвищих психологічних навантажень. Працівник, недостатньо підготовлений до постійного контакту з людьми, може нашкодити не тільки навколишнім, але й самому собі. Тож корисно оволодіти навичками психоаналізу, щоб захищати себе від стресових ситуацій. Потрібен самоконтроль, самокритика, самооцінка вчинків, а також вміння перемикатися та керувати своїми емоціями.

Brovchyk Club
Brovchyk Club
Годинник
Ми на карті
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Архів записів
Наше опитування
Оцініть роботу Старовижівської бібліотеки
Всього відповідей: 82
Друзі сайту
 • Блог Старовижівської центральної районної бібліотек
 • Блог Старовижівської дитячої бібліотеки
 • Блог бібліотеки-філії села Кримне
 • Блог бібліотеки-філії села Мизове
 • Блог бібліотек Дубечненської ОТГ
 • Блог бібліотеки Сереховичівської ОТГ
 • Партнери
  офіційний сайт уба
  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0