Нові погляди на організацію книжкових виставок в бібліотеках-філіях

Здійснюючи роботу з книгою, бібліотекарі мають брати до уваги те, що 80% інформації людина сприймає за допомогою зору. Наочне сприйняття є початком усякого пізнання. Основною формою наочної популяризації книг  є книжкова виставка, мету якої в бібліотечній роботі недооцінювати не можна.

   Книжкова виставка – це своєрідна візитна картка кожної бібліотеки, за якою оцінюють і якість фонду, і стиль її роботи. Сьогодні це настільки обов’язкова форма популяризації літератури до якоїсь певної дати чи події в суспільстві, що книжкові виставки сприймаються просто як частина бібліотечного інтер’єру. Та в наш час є ряд обставин, які змушують по новому дивитись на організацію та використання книжкових експозицій. Це пов’язано з пониженою увагою дітей до читання,   зайнятістю сьогоднішніх читачів, з більшими вимогами читачів до вибору книг.

   Виставка – це завжди творчість,  мистецтво складання книжкового букету.
   Інтерес до виставки визначається не тільки кількістю
представлених видань, а тим, як уміло вони подаються, наскільки образно передається основна тема, вдало сполучаються документи, допоміжні матеріали.   Тема, назва, оформлення мають викликати у читача бажання познайомитися з представленими книгами.

    Кожна виставка починається з її «візитної картки» - назви, в якій цінується гостре слово, оригінальна думка, несподіване звернення. Назва книжкової виставки повинна бути яскравою, влучною, привертати увагу відвідувачів. При цьому необхідно враховувати також і психологічний феномен: добре запам’ятовуються заголовки, які складаються з не більше 5 слів. До формулювання розділів виставки  такі ж вимоги, як і до заголовку. На першому місці мають бути повнота і точність характеристики  змісту розділу. Один із важливих засобів розкриття теми розділу є – цитата. При доборі цитат, необхідно враховувати глибину розкриття теми розділу. На виставці з 5 – 6 полиць достатнім буде  2 – 3 цитати. Назви розділів і цитати, як правило, оформляються більш скромно, ніж заголовок. Слід також підкреслити необхідність виконання всіх текстів в єдиному стилі, підпорядкованому змісту виставки: тексти, однакові за своїми функціями і значенням, повинні мати один шрифт і колір.

   Розкриття теми виставки не завжди може бути досягнуте тільки показом книг, журналів і газет. В таких випадках бажано включати у виставочні експозиції ілюстрований матеріал. Відбираючи ілюстрації з теми, слід звернути увагу на їхню художню цінність, якість репродукцій (колір, якість друку), величину. Якщо ілюстрацій багато і вони дають можливість розкрити тему, можна організувати книжково-ілюстративну виставку. На теми, пов’язані з історією, економікою, культурою краю, можуть бути організовані «змішані» виставки, де в експозицію включаються моделі, макети, предмети культури і побуту. Оформлення такої виставки не складніше, ніж оформлення книжково-ілюстративної виставки. Слід брати також до уваги те, як «вписується» книжкова виставка в інтер’єр бібліотеки. Якщо в бібліотеці багато одноманітних виставок, то всі  вони зливаються і відштовхують читачів, які їх просто не помічають.

   Дуже важливо при оформленні виставки правильно підібрати шрифт для заголовка і розділів. Шрифт є елементом стилю виставки. Він повинен відповідати її змісту. Наприклад, якщо виставка присвячена історії України або усній народній творчості (казкам, прислів'ям, приказкам, загадкам), то заголовок можна писати шрифтом, стилізованим під старослов'янський.  На виставках, присвячених поезії або прозі, - легкий вензельний. Жирні важкі шрифти доречно використовувати для виставок військової тематики. Основні вимоги до шрифту – чіткість та легкість  для читання. Крім шрифту, не менш важливим буде вірно підібрати його розмір, розміщенням тексту.

   Також, велике значення має підбір кольору і кольорових поєднань. Рекомендують використовувати 1-2 кольори при оформленні, але не більше трьох, інакше виставка стане не яскравою, а строкатою.

   Колір створює певний настрій. Щоб книжкова виставка була ефективною, потрібно враховувати емоційну характеристику її тематики. Наприклад,  для виставки на тематику наркоманії, шкідливих звичках можна використовувати фіолетовий та жовтий кольори ( вони символізують готовність до активних дій в даному випадку протидіяти згубним звичкам). Червоний колір можна використовувати для вказівки на небезпеку (наприклад, виставки присвячені екологічній небезпеці тощо). Синій колір є кольоровим виявленням потреби в прив’язаності. Тому домінування синього кольору можна використовувати у книжкових виставках до ювілейних дат письменників, поетів. У зеленому кольорі є дещо  здорове. Цей колір співвідноситься з землею, природою,  накопиченням знань та енергії. Тому цей колір доцільно використовувати у виставках: про природу, на тематику профорієнтації тощо.   Жовтий колір дає відчуття відкритості. Він передає основну потребу – вільно розвиватися. Його можна  використовувати у виставках для дошкільнят. Для виставок на патріотичну тематику (наприклад, до Дня Незалежності чи Дня Соборності) часто використовують кольори українського прапора (жовтий і блакитний).

     При оформленні виставки треба пам’ятати, що велика кількість виставлених книг  стомлює увагу читачів. Для скорочення її кількості можна скласти рекомендаційний список літератури, яка наявна в бібліотеці. Він яскраво оформлюється та прикріпляється до книжкової виставки.   Розташовується література на полицях в залежності від її важливості та від послідовності висвітлення питання. Ілюстрації ставляться поряд із книгами, до змісту яких вони мають відношення. Якщо на виставці експонується тільки стаття із книги, то її можна розкрити двома способами: або поставити на виставку  закриту книгу, до обкладинки прикріпити каталожну картку з бібліографічним описом статті, або ж книгу розкрити на тій сторінці, де розпочинається потрібна стаття.     

   Ефективність книжкової виставки залежить і від матеріалів, які її супроводжують. Для молодших читачів це можуть бути їх власні роботи – малюнки, саморобки, іграшки та ін. Для підлітків важливе місце повинні посісти відгуки про прочитане.

   Оформлення книжкових виставок також можна зробити нетрадиційним завдяки деяким дизайнерським прийомам. Всупереч традиційному прямолінійному оформлення візуального середовища виставки можна використовувати похиле і перпендикулярне розміщення заголовків, розділів, цитат, що робить їх візуально менш одноманітними, більш цікавими.

   Я вам роздала методичні матеріали з видами книжкових виставок. Всіх перечитувати  не буду, розглянете вже самі, лише зупинюсь на декількох цікавих.

   Однією  інноваційних видів виставок можна виділити телевиставку.  Основою для розділів такої виставки служать відомі телепередачі, серіали. Наприклад, до передачі "Їмо вдома" можна представити  літературу про смачну і здорову їжу, до передачі "Хто в дома хазяїн" - літературу про домашніх улюбленців, до передачі "Справжні лікарі" – літературу на медичну тему, до передачі «Світ навиворіт» - літературу про країни світу і т. д.

   Цікавим і водночас комплексним є такий вид виставок як виставка-конкурс. Біля виставки розміщується оголошення з умовами конкурсу на кращий малюнок, вірш, розповідь на тематику виставки. Зазначається дата, місце проведення підсумків конкурсу. Роботи збираються у підготовлений конверт, який має бути прикріплений на виставці.

   При презентації книжкових виставок дуже ефективним є використання різноманітних предметів, так званих айс-стоперів. Айс-стопери – це предмети, які привертають увагу читачів. Наприклад, до книжкової виставки, яка популяризує літературу про живу природу, тварин, рослини, виховання любові до природи можна використати живий айс - стопер : ручні домашні улюбленці (кіт, кріль, папуга, рибки у акваріумі та інші). Діти просто будуть в захваті. Це приверне інтерес дітей до бібліотеки. При цьому важливо пам’ятати: використання айс-стоперів повинно бути частиною книжкової виставки і розкривати її тематику.

   Застосування комп’ютерних технологій дозволяє впроваджувати в бібліотеках нову форму виставкового експонування документів — віртуальну виставку. Це вид виставки який реалізується за рахунок інтернет-ресурсів, у межах якого бібліотека має можливість розмістити текстову інформацію, графічне, аудіо- або відео зображення експонатів, що розкривають зміст виставки.
Використання у бібліотечній практиці віртуальних виставок дозволяє розв'язати низку проблем, які неможливо вирішити традиційними методами. Це, зокрема:

 • забезпечення збереження документів;
 • оперативність організації виставки та можливість постійного її поновлення новими документами;
 • представлення документів у потрібній кількості назв;
 • необмеженість терміну експонування документів;
 • розкриття змісту представленого видання за допомогою анотації;
 • представлення документів, які відсутні у фондах даної бібліотеки, але мають певне значення для розкриття заданої теми;
 • можливість дистанційного перегляду виставки без відвідування бібліотеки у будь-який час.

   Віртуальні виставки надають широкий спектр можливостей для їх організаторів: популяризувати бібліотечні фонди та рекламувати бібліотеку в режимі он-лайн.

   Важливе значення має також з’ясування думки читачів про виставку. Тут може допомогти збір відгуків читачів, який можна провести з допомогою  невеликих анкет. Це допоможе з’ясувати ставлення читачів до всієї виставкової роботи бібліотеки.

   Отже, підготовка і організація книжкової виставки являє собою складну і відповідальну роботу. Сучасна книжкова виставка повинна бути – актуальна,  цікава, доступна, корисна, естетично оформлена.

Brovchyk Club
Brovchyk Club
Годинник
Ми на карті
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Архів записів
Наше опитування
Оцініть роботу Старовижівської бібліотеки
Всього відповідей: 82
Друзі сайту
 • Блог Старовижівської центральної районної бібліотек
 • Блог Старовижівської дитячої бібліотеки
 • Блог бібліотеки-філії села Кримне
 • Блог бібліотеки-філії села Мизове
 • Блог бібліотек Дубечненської ОТГ
 • Блог бібліотеки Сереховичівської ОТГ
 • Партнери
  офіційний сайт уба
  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0