«Здоровим бути модно!»

Розділ І.  «Чотири страшні букви -  СНІД»

 

Даний розділ містить книги та статті з періодичних видань з питань виникнення, шляхи передачі, методи профілактики ВІЛ – інфекції та СНІДу.

 

ВІЛ/СНІД. Знання і розуміння // Шкільна бібліотека. – 2008. – N 10. – с. 117 – 120

Все про синдром набутого імунного дефіциту (СНІД) та захворювання,  які передаються статевим шляхом (ЗПСШ) // Позакл. час .- 2008 . -  N 11 . – с.97 – 103

Глуховський О. ВІЛ – СНІД – економічний аспект / О. Глуховський // Уряд. кур’єр. – 2009. – 1 квітня. – с.16

Потапенко Л.М. Україна та СНІД / Л.М. Потапенко // Позакл. час .-2007. - N10 . – с. 107 - 109

Скажемо СНІДу – ні! // Позакл. час .-2008. – N5 . – с. 136 – 137

Столяр Г.І. Його ім’я – підступний СНІД / Г.І. Столяр // Позакл. час .-2008. – N10. – с. 75 – 77 

 

    

Скачко Б. Г. ВІЛ/СНІД . Профілактика.Лікування. Реабілітація / Б.Г. Скачко . - К.: Медицина, 2006. - 192 с.

 

У книжці наведено основні шляхи зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), можливості запобігання інфікуванню в разі неінтенсивного зараження, подовження періоду безсимптомного носіиства вірусу і максимально можливого відстрочення різноманітних проявів власне СНІДу — синдрому набутого імунодефіциту. Описано методику супровідного лікування з використанням засобів рослинного походження..

 

    Туберкульоз, ВІЛ-інфекція/СНІД: навч. посіб. / За ред. В.Ф. Москаленка, Р.Г. Процюка. — К., 2009. — 424 с., тв. пал.

 

Комплексна підготовка стану імунної системи ВІЛ-інфікованих дозволить зменшити вірогідність розвитку запальних захворювань і опортуністичних інфекцій, прояви різноманітної наявної патології, поліпшити якість життя сьогодні та зробити вагомий внесок у досягнення активного довголіття в умовах екологічно забрудненого довкілля. Для масового читача. Може бути корисним для студентів медичних закладів освіти, практичних лікарів, лікарів-інтернів

 

    Малий В. П .ВИЛ/СПИД: новейший медицинский справочник /В.П.Малий . – М.: Эксмо, 2009. – 672 с.

 

У книзі в структурованому вигляді представлена уся сучасна інформація про ВІЛ/СНІД, починаючи з історії виявлення вірусу. Детально розглянуті джерела зараження і шляхи передачі, способи профілактики, порядок дії в аварійних ситуаціях реального зараження ВІЛ-інфекцією, схеми специфічної терапії.

Детально викладені основні інфекції і інвазії, супутні СНІДУ, які, як правило, виступають безпосередньою причиною смерті хворих. Розглянуті етіологія, епідеміологія, патогенез, клініка, діагностика, методи лікування і профілактика СНІД-асоційованих мікозів, бактеріозів, вірусних інфекцій і ОНКО-СНІДУ.

     Запорожан В. М.  ВІЛ - інфекція і СНІД / В.М.Запорожан, М.Л.Аряэв. - К.: Здоров'я, 2004. – 636 с.

 У книзі представлені сучасні дані про епідеміологію, етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування і профілактику Віл-інфекції/СНІДУ у дорослих людей і дітей. Описані клінічна характеристика, діагностика, лікування і профілактика опортуністичних інфекцій і уражень окремих органів і систем при ВІЛ-інфекції/СНІДі. Розглянуті питання перинатальної передачі ВІЛ від матері дитині і шляху її профілактики. Освітлені юридичні, етичні і психологічні проблеми, що виникають у зв'язку з ВІЛ-інфекцією/ СНІДОМ.

Друге видання доповнене новими статистичними даними про масштаби поширення ВІЛ/СНІДУ, а також відомостями по епідеміології, веденню і лікуванню ВІЛ-інфікованих вагітних, породіль і дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

  

Розділ ІІ.  Наркоманія – небезпечне задоволення

  

 Історія виникнення, поширення, вплив на організм людини,  способи зниження шкоди від вживання психоактивних речовин, основи психологічної реабілітації осіб, залежних від  наркотиків – така тема наступного розділу виставки.

 

Гребеник Т.Небезпечна пристрасть / Т. Гребеник // Позакл. час .-2006. – N 21 – 22 . – с. 83 – 85  

Заришняк Д.М. Не будьте собі ворогом / Д. М. Заришняк // Позакл. час .-2007.– N1. -  с. 81 -  83

Найдюк С. Стоп, наркотик / С. Найдюк // Позакл. час .-2010. – N11. -  с. 136 – 138

Рожкова Г. Наркотичні речовини та шляхи профілактики наркоманії / Г. Рожкова // Позакл. час .-2010. – N11. -  с. 48 – 52

Сидорова О.В. Наркомания – жизнь взаймы / О. В. Сидорова // Позакл. час .-2007.– N8 -  с. 59 -62  

Терещенко О.Л. Злочин і кара / О.Л.Терещенко // Позакл. час .-2007.– N11. -  с.33 - 34  

 

 

 Алкоголізм, наркоманії, токсикоманії: навчальний посібник / Л.М.Барденштейн, Н.П.Герасимов, Ю.Б.Можгинський, Н.І.Беглянкін. – М.: ГЭОТАР- медіа, 2009 – 64 с.

 

      Розглянуті епідеміологія, етіологія, патогенез, клінічні прояви, а також сучасні підходи до терапії хворих, що страждають цими розладами. Книга призначена студентам медичних внз, а також клінічним ординаторам і аспірантам, що проходять післядипломне навчання. У навчальному посібнику викладені історичні, соціальні і клінічні аспекти «хвороб залежності» - алкоголізму, наркоманії і токсикоманії.

 

 Верхоломов В. Чи можна перемогти наркоманію?: сучасний психологічний роман / В. Верхоломов . – М. Маска, 2010 – 218 с.

 

На підставі справжніх фактів свого життя і аналізу наявних матеріалів, автор приходить до висновку, що одним з дієвих шляхів боротьби із злом є формування особи в кожній дитині в школі за допомогою методів психотерапії. Книга може бути корисна, в першу чергу, тій частині нашої молоді, яка шукає можливості для поліпшення психіки, а також батькам і допитливим людям. У книзі, написаній у формі діалогу з читачем, розглянута одна з пекучих громадських проблем, як боротися з наркоманією серед молоді. Більшість імен, що зустрічаються в книзі, справжня, деякі змінені. Багато уваги приділено причинам виникнення комплексів, пов'язаних з неповноцінністю психіки в ранньому дитинстві (страх, невпевненість у своїх силах, марнославство та ін. ) В книзі також викладається точка зору автора з деяких інших злободенних питань.

 

 Сирота Н.А.Профілактика наркоманії і алкоголізму : навчальний посібник / Н.А.Сирота, В.М.Ялтонський. – М. Академія (Academia), 2009. – 176 с.

 

У навчальному посібнику викладені теоретичні основи виникнення і розвитку алкоголізму і наркоманії, а також профілактики цих захворювань; особлива увага при цьому приділена практичній роботі, представлені спеціальні програми профілактики, способи зниження шкоди від вживання психоактивних речовин, основи психологічної реабілітації осіб, залежних від алкоголю, наркотиків і тому подібне. Для студентів вищих учбових закладів. Може бути корисно лікарям загальної лікувальної мережі, які займаються профілактикою неінфекційної патології, лікарям-наркологам і психотерапевтам в процесі лікування і реабілітації осіб, залежних від психоактивних речовин.

 

      Розділ ІІІ.  Обережно : алкоголь!            


        Алкоголь – ворог здоров

        Дицьо Г. Викрадач розуму – алкоголь / Г. Дицьо // Позакл. час .-2007.– N3.-  с.72 – 75

        Калініченко І.Підлітковий алкоголізм / І. Калініченко // Порадниця. – 2008. – с. 5

        Рингач Н. Зловживання алкоголем – проблема багатьох країн / Н. Рингач // Уряд. кур’

         Щербак Л. З горілкою дружити – життя своє занапастити / Л.Щербак // Позакл. час .-2010.– N11. -  с. 44-47         

 

 

Мельніков А.В. Алкоголізм: посібник по видужанні для питущих людей і їх близьких /А.В.Мельніков. – М.: ПРАКТИЧНА МЕДИЦИНА, 2011. - 240 с.

 У книзі представлена ефективна програма позбавлення від алкогольної залежності. Розглядаються причини і чинники, що призводять до розвитку залежності від алкоголю. Описані стадії хвороби і її наслідку, наведені клінічні приклади.

У окремих главах автор обговорює питання лікування як складові частини процесу позбавлення від залежності і профілактики зривів.

Для лікарів, психологів, а також широкого кола читачів, що стикаються з цією проблемою.

 

   Кругляк Л.Г. Алкоголізм. Радість життя або важка хвороба?:Рекомендації, які допомогли багатьом / Г.Кругляк. – М.: МИКЛОШ, 2010. – 152 с.

Алкоголізм - це захворювання? Це нова проблема? «Звичайно, ні», - скажите ви. Людство вже давно знайоме з цією хворобою. Автор детально знайомить з обставинами, що ведуть до такого важкого і непереборного потягу, уникає повчальних рад, бо кожна людина повинна сама вирішувати свою долю. Ви знайдете також ряд корисних порад, у тому числі і опис народних засобів лікування алкоголізму. Чому ж кількість людей, що страждають алкогольною залежністю, неухильно росте? Можливо, це пов'язано з тим, що більшість з нас не бажає визнавати зв'язок між звичкою регулярно випивати і розвитком патологічної залежності? Книга призначена для тих, хто шукає свій шлях позбавлення від алкогольної залежності, для родичів хворих, таких, що страждають від алкоголізму, для усіх, що цікавляться цією проблемою. Як поводитися з ним, як допомогти хворому на різних стадіях захворювання, як уникнути рецидиву? На ці і низку інших запитань ви знайдете відповідь в цій книзі. Автор дає конкретні рекомендації, засновані на світовому досвіді допомоги алкоголікам і членам їх сімей. Особлива увага приділяється сімейним проблемам.

 

 Яноух  К. Поряд з алкоголіком. Сповідь дружини /К.Яноух. – М.: Олімпія, 2011 . – 304 с.

 Ним, найближчим і "співзалежним", присвячений автобіографічний роман Катерини Яноух, що вийшов мільйонним накладом в Швеції і Чехії. Проте алкоголізм руйнує особу і фізичне здоров'я не лише самого алкоголіка, але і усіх, хто його оточує. Про алкоголіків і наркоманів написано багато. Про тих, хто вимушений жити поряд з ними, - майже нічого. Це книга  -  путівник як жити поруч з алкогольнозалежною людиною

 

Розділ ІV.  Мистецтво бути здоровим


Дмитрів М. Твоє майбутнє у твоїх руках / М. Дмитрів // Позакл. час .-2009. – N 5 – 6 .– с. 8 -9      

Лизак Т.Абетка здоровя / Т. Лизак // Позакл. час . – 2011. - № 3. – с. 35 -37 

Лузан Л. Бережіть здоров’я змолоду / Л.Лузан // Позакл. час .-2005. –  №17 .– с. 100- 102 

Петрова С. Молодь обирає здоровя / С. Петрова // Шкільна бібліотека. – 2008. - № 10. – с.126 - 127

 Темчук М. Твоє здоров’

Ткаченко Т. Чи бути здоровим – вирішуєш ти!/ Т. Ткаченко // Шкільний світ.- 2007. -  № 42. – с.11-12 

         


         

 За здоровий спосіб життя: шкільні агітбригади . – К.:Ранок, 2010. – 128 с.

Книга містить:

  сценарії виступів шкільних агітбригад із пропаганди здорового способу життя;

- цікаві факти і матеріали про шкоду алкоголізму, наркоманії

тютюнопаління, продуктів з ГМО.

Видання допоможе вчителю:

- підготувати успішний виступ шкільної агітбригади;

- пропагандувати серед школярів здоровий спосіб життя;

- виховувати в учнів бажання позбутися шкідливих звичок.

 

 

 Митяєва А.М. Здоровий спосіб життя: навчальний посібник / А.М.Митяєва. – М.: Academia, 2008 . – 144 с.

Навчальний посібник містить матеріал авторського учбового курсу «Педагогіка здоров'я». Основна увага приділена комплексному розгляду використовуваних в освітньому просторі здоров'я зберігаючих технологій, що дозволяють ефективно вирішувати одну з найактуальніших проблем освіти, — розвиток і становлення культури здоров'я тих, що навчаються.

Для студентів вищих педагогічних учбових закладів. Може бути рекомендовано учителям-практикам, викладачам внз, працівникам соціальної сфери і що усім займається питаннями збереження здоров'я підростаючого покоління.

 

 Фурманів А.Г Здоровий спосіб життя. 15 уроків по профілактиці шкідливих пристрастей / А.Г.Фурманів, Ю.Н.Князев . – М.: Тесей, 2007 – 64с.

.

У книзі викладається матеріал, що дає уявлення про здоровий спосіб життя і його компоненти, шкідливі пристрасті і їх наслідки; розглядаються сучасні підходи до профілактики і лікування наркоманії, дотримання правових норм.

Представляє інтерес для педагогів і батьків з метою формування у учнів і студентів мотивації дотримання норм здорового способу життя.

Brovchyk Club
Brovchyk Club
Годинник
Ми на карті
Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Архів записів
Наше опитування
Оцініть роботу Старовижівської бібліотеки
Всього відповідей: 82
Друзі сайту
 • Блог Старовижівської центральної районної бібліотек
 • Блог Старовижівської дитячої бібліотеки
 • Блог бібліотеки-філії села Кримне
 • Блог бібліотеки-філії села Мизове
 • Блог бібліотек Дубечненської ОТГ
 • Блог бібліотеки Сереховичівської ОТГ
 • Партнери
  офіційний сайт уба
  Статистика

  Онлайн всього: 1
  Гостей: 1
  Користувачів: 0